Depolama ve Taşıma Sigortası

Taşınma esnasında oluşabilecek hasarlara karşı eşyalar geniş kapsamlı olarak sigortalanmaktadır.

Depolanan eşyaların tamamı sigortalanmaktadır. Sigorta bedeli ve sigortalanan eşyalar karşılıklı olarak imzaladığımız sözleşmede belirtilmektedir.